ES investicijos

 

2016-10-18, Mažeikiai                                                          

 UAB „TAULIDAS“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO PROJEKTĄ  „UAB „TAULIDAS“ PASIRENGIMAS

ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“

 

Įmonė UAB "TAULIDAS" siekdama prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ir sumažinti gamybos proceso metu patiriamas išlaidas,  įgyvendino projektą UAB „TAULIDAS“ pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui“.

 

Projekto tikslas -  atlikti energijos vartojimo auditą įmonės UAB „TAULIDAS“ gamybos procesuose ir įrenginiuose, kurio dėka bus siekiama ženkliai sumažinti gamyklos energetines sąnaudas, taip padidinant įmonės konkurencingumą bei prisidedant prie aplinkos tausojimo.

 

UAB „TAULIDAS“ atsižvelgdama į sugriežtintus energetinio efektyvumo reikalavimus Lietuvoje ir įvertinusi įmonės ilgalaikę strategiją, nusprendė ženkliai sumažinti savo gamyklos, esančios Mažeikiuose energetines sąnaudas, taip didindama įmonės konkurencingumą bei prisidėdama prie aplinkos tausojimo. Šiems tikslams pasiekti įmonėje buvo atliktas suvartojamos energijos auditas, kurio dėka buvo identifikuotos kritinės sritys, kuriose galėtų būti sumažintos energetinės sąnaudos ir/arba šios sąnaudos būtų patiriamos pasinaudojant atsinaujinančios energijos šaltiniais.

Tikimasi, kad įdiegus energiją taupančias, atsinaujinančią energiją naudojančias priemones, remiantis atlikto suvartojamos energijos audito ataskaitos išvadomis,  bus pasiekta ne tik finansinė, tačiau ir ekonominė (socialinė) nauda. Įdiegus energijos efektyvumą didinančias priemones, dėl mažesnio energijos naudojimo kiekio, sumažėtų į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, todėl sumažėtų oro tarša.

 

Projekto „UAB „TAULIDAS“ PASIRENGIMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“  vertė 8000 Eur. Projektas finansuojamas 60 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.

2017-08-09, Mažeikiai

UAB „TAULIDAS“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „SAULĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMO „UAB „TAULIDAS“

 GAMYBINĖJE VEIKLOJE PLĖTRA  

 

 

Įmonė UAB "TAULIDAS" siekdama prisidėti prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo, nusprendė įgyvendinti projektą „SAULĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMO „UAB „TAULIDAS“GAMYBINĖJE VEIKLOJE PLĖTRA „

 

Projekto tikslas - įdiegti saulės energijos jėgainę, kurios dėka bus taupomos gamybos procese patiriamos energijos sąnaudos, bus didinamas įmonės konkurencingumas.

 

Bendrovė, atsižvelgdama į sugriežtintus energetinio efektyvumo reikalavimus Lietuvoje ir įvertinusi įmonės ilgalaikę strategiją, priėmė sprendimą įdiegti saulės energijos jėgainę, kurios dėka bus taupomos gamybos procese patiriamos energijos sąnaudos, bus didinamas įmonės konkurencingumas.

Dėl mažesnio tradicinės energijos naudojimo kiekio sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, tokiu būdu bus sumažinta oro tarša. Projekto įgyvendinimas prisidės prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo.

Projekto „SAULĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMO „UAB „TAULIDAS“GAMYBINĖJE VEIKLOJE PLĖTRA „ vertė 106 834,60 Eur. Projektas finansuojamas 50 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836

 

2020-09-25, Mažeikiai

UAB „TAULIDAS“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS PANAUDOJIMO 

UAB „TAULIDAS“ GAMYBINĖJE VEIKLOJE PLĖTRA“  

 

Įmonė UAB "TAULIDAS" siekdama prisidėti prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo, nusprendė įgyvendinti projektą „ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS  PANAUDOJIMO „UAB „TAULIDAS“GAMYBINĖJE VEIKLOJE PLĖTRA„

Projekto tikslas - plėsti saulės energijos panaudojimo pajėgumus, kurių dėka bus taupomos gamybos procese patiriamos energijos sąnaudos, didinamas įmonės konkurencingumas. 

Bendrovė, atsižvelgdama į sugriežtintus energetinio efektyvumo reikalavimus Lietuvoje ir įvertinusi įmonės ilgalaikę strategiją, priėmė sprendimą plėsti saulės energijos panaudojimo pajegumus, kurių dėka bus taupomos gamybos procese patiriamos energijos sąnaudos, didinamas įmonės konkurencingumas. 

Dėl mažesnio tradicinės energijos naudojimo kiekio sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, tokiu būdu bus sumažinta oro tarša. Projekto įgyvendinimas prisidės prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo.

Projekto „ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS PANAUDOJIMO „UAB „TAULIDAS“ GAMYBINĖJE VEIKLOJE PLĖTRA„ vertė 114 353,29 Eur. Projektas finansuojamas 50 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836

 

Kontaktai

Adresas: Auksūdžio km.,
Laižuvos sen., Mažeikių raj.
LT-89473, Letuva 
Tel./faksas +370-443-43929
Tel. +370-443-29685
El.paštas.: info@taulidas.lt